Slovenia 28_09_12 Open Air,Sasha Lopez,Ale Blake & Broono